| | |

VİZYON / MİSYON

VİZYONUMUZ
Vizyonumuz Mükemmeliyet odaklı ve güvenilir sağlıklı yaşam ortağı olmak


MİSYONUMUZ
Çağdaş, kurumsal bir iş anlayışını benimsemiş, güncel bilgilerle donatılmış uzman ve nitelikli kadrolarımızla, hasta haklarına saygılı ve geleneksel değerlere bağlı kalarak toplumun tüm kesimlerine kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmaktır.


KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Dürüstlük

Liderlik 

Takım çalışması

Hasta ve çalışan memnuniyeti

Mükemmellik

Şeffaflık ve Hakkaniyet