| | |

İSG POLİTİKASI

Kurum olarak çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışan her personelin/stajyerlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerini alarak ve sağlık taramaları yapıldıktan sonra işe başlamaları gerekmektedir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından;

1. Hastanede hizmet veren personel/stajyer olarak yasalar çerçevesinde belirlenmiş olan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm kurallara uyunuz.

2. Çalıştığınız bölümde birim sorumlusunun size bildireceği yazılı ve sözlü kurallara güvenliğiniz açısından uyunuz.

3. Uyarı levhaları hakkında bilgi sahibi olunuz, kişisel güvenliğinizi ve ortamın güvenliğini tehdit edecek tehlikeleri birim sorumlusuna bildiriniz.

4. Güvenliğiniz açısından sorumlu olmadığınız görevlerle ilgili olarak bilgi ve izin almadan müdahale etmeyiniz.

5. Kişisel koruyucu donanımlarınızı mutlaka kullanarak kendi güvenliğinizi sağlayınız. Her işlem öncesi kişisel koruyucu donanımlarınızı kontrol ediniz. Kişisel donanım ekipmanlarının uygunsuzluk durumunda birim sorumlusuna bildirerek yenisinin temin edilmesini sağlayınız.

6. Yetkinizin olmadığı bölümlere girmeyiniz.

7. Başınıza gelen kazalarda ve gelmesi muhtemel kazalar için gerekli önlemi alarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna veya çalışan temsilcinize bildiriniz.