| | |

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Gelişmiş teknoloji ile tanı ve tedavi uygulayan Özel Ordu Sevgi Hastanesi, tıbbi ve akademik açıdan üst düzey çalışmalar yürütmektedir.

 • Otoloji (kulak hastalıkları)
 • Larengoloji (boğaz ve gırtlak hastalıkları)
 • Yüz ve Boyun Estetiği
 • Baş-Boyun Tümörleri
 • Kulak -Burun -Boğaz Alerjisi
 • Bronkoözefagoloji (Yemek ve nefes borusu-yutma)
 • Nörotoloji
 • Rinoloji (Burun ve sinüs hastalıkları)
 • Pediatrik Otorinolarengoloji
 • Odyoloji-Vestibüler Sistem
 • Rinoplasti