| | |

HASTANEDEN AYRILIRKEN

Hastanın ilgili servisten taburcu olmasına karar verilir ise hastaya veya yakınlarına ilgili hekim ve servis hemşireleri tarafından evdeki bakım veya tedavi hakkında bilgilendirme yapılır.

Hasta hastaneden ayrılmadan önce ilgili bölüm sekreterliğine uğrayarak resmi yapılması gereken bir işlem olup olmadığını öğrenmelidir.

Eğer hasta herhangi bir yerde çalışıyor ve çalıştığı kurum ya da kuruluşa hastanede yattığına veya istirahat ile ilgili resmi bir belge vermesi gerekiyorsa bunu hekimine bildirmelidir.

Hekim hastanın tıbbi durumuna göre istirahat ile ilgili gerekli evrakları (iş görmezlik raporu veya kurul halinde rapor alınması vb..) düzenler.

Sekreterlikte taburculuk için evrakların kontrolü yapılır;

Taburcu olurken Sekreterliğe uğranılmaması durumunda hasta hastanede yatmamasına rağmen yatıyor gözükebilmektedir. (Not: Bu süreçte herhangi bir ücret SGK veya hastadan tahsil edilmemektedir. Sadece hastalarımız başka sağlık kurumlarının tedavi işlemlerinden yararlanamamaktadır.)