KULAK BURUN BOĞAZ (KBB)

Gelişmiş teknoloji ile tanı ve tedavi uygulayan Özel Ordu Sevgi Hastanesi, tıbbi ve akademik açıdan üst düzey çalışmalar yürütmektedir.

  • Otoloji (kulak hastalıkları)
  • Larengoloji (boğaz ve gırtlak hastalıkları)
  • Yüz ve Boyun Estetiği
  • Baş-Boyun Tümörleri
  • Kulak -Burun -Boğaz Alerjisi
  • Bronkoözefagoloji (Yemek ve nefes borusu-yutma)
  • Nörotoloji
  • Rinoloji (Burun ve sinüs hastalıkları)
  • Pediatrik Otorinolarengoloji
  • Odyoloji-Vestibüler Sistem